Obsługa laboratoryjna

Obsługa laboratoryjna jest istotnym elementem zapewnienia jakości i trwałości betonu oraz produktów betonowych. Polega na przeprowadzaniu badań, analiz i testów laboratoryjnych w celu monitorowania właściwości materiałowych betonu, jego mieszanek oraz wyrobów końcowych. Dzięki niej można uniknąć potencjalnych problemów w przyszłości i mieć pewność, że materiały betonowe użyte w projekcie są zgodne z najwyższymi standardami.

wnętrze laboratorium

Badania betonu i mieszanek betonowych

W ramach naszych usług wykonujemy badania laboratoryjne betonu i mieszanek betonowych. Oferujemy m.in.:

  • Badania składników używanych do tworzenia mieszanki betonowej, takich jak cement, kruszywa, woda i ewentualne dodatki chemiczne. Analizujemy ich właściwości, jakość oraz reakcje chemiczne, które mogą wpływać na ostateczne cechy betonu.
  • Badania właściwości fizycznych, chemicznych i mechanicznych betonu takich jak: wytrzymałość na ściskanie, rozciąganie, elastyczność, nasiąkliwość oraz innych parametrów istotnych dla trwałości konstrukcji.
  • Monitorowanie procesu utwardzania i badanie czasu, w którym beton osiąga odpowiednią wytrzymałość i gotowość do kolejnych etapów prac budowlanych.
  • Weryfikację betonu pod kątem spełniania norm dotyczących jakości i bezpieczeństwa.