Projektowanie mieszanek betonowych

Projektowanie mieszanek betonowych to proces opracowywania optymalnych proporcji i składników używanych do stworzenia betonu o pożądanych właściwościach. Technolodzy betonu tworzą receptury na podstawie składników takich jak cement, kruszywa, woda i dodatki chemiczne, aby stworzyć mieszankę betonową o pożądanych właściwościach mechanicznych, trwałości oraz odporności na warunki środowiskowe. Obliczają również ilości niezbędnych dodatków poprawiających właściwości mieszanki, np.: przyspieszają utwardzanie, zmniejszają pęcznienie, zwiększają odporność na czynniki środowiskowe, tak aby beton odpowiadał konkretnym wymaganiom.

przesypywany beton

Powstawanie mieszanki betonowej

Proces powstawania mieszanki betonowej oparty jest na wieloletnim doświadczeniu jak i indywidualnym podejściu do każdego klienta.

  • Zapoznajemy się ze sprzętem, na jakim pracuje wytwórnia, następnie robimy wizje lokalną z dostępnych kruszyw, cementów i dodatków.
  • Na podstawie zebranych informacji tworzymy propozycje mieszanki betonowej, potwierdzając ją testami laboratoryjnymi.
  • Kolejnym krokiem są próby na wytwórni, sprawdzenie parametrów świeżej mieszanki betonowej, ewentualna korekta, jeżeli to możliwe to optymalizacja na etapie prób.
  • Ostatnim etapem jest finalne wdrożenie receptury do produkcji oraz systematyczna kontrola według ZKP.